KINETIC CENTAR

Roberto Ćaćan, mag. physioth.

Titulu magistra fizioterapije stekao sam na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci nakon završenog preddiplomskog studija fizioterapije. Tokom studija aktivan sam i izvan nastavno kroz pisanje mnogobrojnih stručnih radova te kroz aktivno i pasivno prisustvovanje na domaćim i međunarodnim kongresima i edukacijama.

Taj angažman je i prepoznat te nagrađen dekanovom nagradom za najboljeg studenta preddiplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci.

Uz završene brojne edukacije iz područja ortopedske manualne medicine, također sam i aktivan student Hrvatske akademije osteopatije. Uz praktičan rad, ostao sam vezan i za svoj matični fakultet te sam aktivan i kao vanjski suradnik na katedri za fizioterapiju.

Iako uspješan samostalan rad u sklopu vlastite ustanove smatram vrhuncem profesionalnog puta, svjestan sam važnosti kontinuiranog educiranja stoga ću tim putem i nastaviti na korist svih koji mi se s povjerenjem obrate.

O centru

Kinetic Centar je moderni centar koji integrira elemente fizioterapije, osteopatskih manualnih tehnika, ortopedskih manualnih tehnika, masaže te rehabilitacijskog i rekreacijskog treninga s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Primarno je orijentiran pojedincima s akutnim ili kroničnim bolnim stanjima te ozljedama sustava za kretanje, ali i pojedincima koji teže očuvanju i/ili općem poboljšanju zdravlja.

Cilj centra je pružiti holističku podršku pri poboljšanju kvalitete života kroz smanjenje boli, optimizaciju pokreta kao osnovne pretpostavke zdravog organizma te promociju aktivnog životnog stila.